Overzicht van de items met als tag ""

Werkplekleren

De werkplek als integraal onderdeel van een leven lang leren.

Leren en ontwikkelen op de werkvloer vraagt om een oplossing die flexibel is; een omgeving die de constant veranderende werkplek optimaal ondersteunt als leerplek. Zo overstijgt de wijsheid van het team de kennis van individuele medewerkers.