Overzicht van de items met als tag ""

Actualiseren van de juiste kennis in het leerplatform

Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer legt uit waarom het Infectiepreventie-project van de Vlaamse overheid zo belangrijk is: "Infectiepreventie maakt deel uit van alle zorgopleidingen, maar kennis vergaat snel en zeker voor infectiepreventie is het actualiseren van de noodzakelijke kennis in tijden van een pandemie onontbeerlijk. Op deze manier bieden we zorgprofessionals – maar evengoed ook welzijnswerkers en logistiek personeel – de kans om hun kennis te actualiseren en op een veilige manier te werken.”

LMS versus LXP

"Hoewel de term LMS steeds vaker wordt bestempeld als ouderwets, zijn wij niet echt fan van de term LXP. We spreken liever over een ‘leerplatform’. Uiteindelijk is het voor ziekenhuis Amphia een middel om het leren te faciliteren en de doelstellingen van zowel de individu als de organisatie te bereiken. Zet je de eindgebruiker centraal, dan kun je het leerplatform van Infolearn zeker bestempelen als een LXP."

Continu ondersteuning op de werkvloer

De implementatie van Performance Support levert Radiotherapiegroep veel op: “We hadden al veel instructiefilmpjes en demo’s voor het HiX-leerpad. Die video’s hebben we toen gewoon in delen geknipt en beschikbaar gesteld. Als een werknemer er even niet meer uitkomt in HiX, dan is hij nu in twee kliks bij het filmpje dat hem op de werkvloer verder gaat helpen. Zo wordt het LMS een tool die heel breed ondersteunt."

Elke werknemer laten reflecteren

Voor de zorgprofessionals van ziekenhuis AZ Diest is er dankzij de leeromgeving meer ruimte ontstaan voor feedback en reflectie op het eigen handelen. “Digitalisering van de gesprekkencyclus leidt tot transparantie en structuur; beoordelingen vinden nu voor elk departement op dezelfde wijze plaats.”

Rapportage uitdraaien en klaar

Het digitaliseren van alle praktijktoetsing was voor RST Zorgverleners een grote wens. “In plaats van papieren beoordelingsformulieren kunnen alle teams nu digitaal aftoetsen. Dankzij Infolearn is het nog maar één klik op ‘bekwaam’, en dan het staat weer juist in het systeem. Er is administratieve lastenverlichting voor zowel de intercollegiale toetsers als voor de afdeling P&O.”

Aandacht voor feedback en reflectie

Bij Meander Medisch Centrum is het kunnen doen van suggesties voor bepaalde scholing en ontwikkeling vanuit leidinggevenden belangrijk: “De leer- en ontwikkeloplossing vormt echt de basis voor de jaar- en ontwikkelgesprekken tussen managers en medewerkers.”

Vertrouwen in de medewerker als professional

“Bij praktijkbeoordelingen stellen wij als eerst de vraag: ‘Voel jij je zelf bekwaam voor deze handeling of vaardigheid?’” Die zelfreflectie is voor Meander Medisch Centrum de belangrijkste graadmeter voor het bekwaamheidsniveau van de medewerker.

Medewerkers betrekken en enthousiasmeren

Meander Medisch Centrum faciliteert leren al jaren met ‘De week van het meekijken’. Experts worden dan een week lang ingezet om een intensief mee te kijken op de werkvloer. “Die weken zijn altijd wel interne feestjes, en een enorme boost voor het gebruik van de leeromgeving.”

Handelingen direct beoordelen en toetsen

Werkplekleren is tijdens de implementatie bij AZ Diest direct geïntegreerd in de leer- en ontwikkeloplossing. Dit faciliteert (en registreert) leren op de werkplek zodat assessoren medische handelingen en andere vaardigheden digitaal kunnen beoordelen en aftoetsen.

Leren in de dagelijkse workflow integreren

Veel organisaties kijken, net als UMC Utrecht, steeds kritischer naar de capaciteit van werknemers om te kunnen leren en ontwikkelen. “Ons ideaalbeeld is natuurlijk om het aantal uren dat zij kwijt zijn in een klaslokaal of achter een laptop te verminderen en juist vaker, in kortere tijdseenheden en beter aansluitend op het werkproces, leermomenten te faciliteren.”

Constant blijven leren, ook in de praktijk

Leren en ontwikkelen moet een doorlopend proces moet zijn volgens de visie van RST Zorgverleners. “Dat een medewerker constant blijft leren; een leven lang, dat vinden wij heel belangrijk. We zien dat de kennis, de vaardigheden en de attitudes ook constant vragen om bijscholing, want er zit natuurlijk enorm veel ontwikkeling in de zorg door veel innovaties.”

Medewerkers kiezen zelf hun content

Meander Medisch Centrum heeft een divers scholingsaanbod dat onder andere bedoeld is voor werknemers die uit eigen initiatief iets willen bijleren op de werkvloer, bijvoorbeeld omtrent risicovolle handelingen. “Het diverse aanbod is voor de medewerker die nog eens wil nagaan wat de basistheorie en -vaardigheid is, als voor de medewerker die meer verdieping zoekt.”

Leren op de werkplek combineren met e-learning

Voor het bijscholingsproject PentaPlus gaan 76.000 Belgische zorgkundigen vijf e-learningmodules en een stage van 75 uur doorlopen. “Er is gekozen voor de leer- en ontwikkeling oplossing van Infolearn om deze theoretische scholing digitaal zo efficiënt mogelijk te doorlopen, zodat de zorg voor patiënten zo min mogelijk onder druk komt te staan.”

RST Zorgverleners kan nu snel schakelen

De leeromgeving biedt uitkomst wanneer RST Zorgverleners medewerkers snel moet (bij)scholen. “Theorie is nu altijd en overal beschikbaar. We zetten eenvoudig een nieuwe e-learning in het LMS klaar en ze kunnen aan de slag. Daardoor merken we een vergemakkelijking in het proces, waarbij de focus ligt op het klaarstomen door het volgen van de e-learning en het oefenen in de praktijk.”

Efficiënter trainen in minder tijd

“Voor de reanimatietrainingen doorloopt het zorgpersoneel eerst een theoretische e-module. De daarop volgende praktische training kan met de helft worden verkort omdat het theoretische gedeelte niet meer zo in detail aan bod hoeft te komen.” Ook inschrijvingen gaan bij ziekenhuisnetwerk IRIS tegenwoordig allemaal digitaal, wat zorgt voor efficiëntie.

Er is ontzettend veel mogelijk met H5P

GGD Brabant-Zuidoost combineert op slimme wijze video, online course presentations en toetsvragen. "De H5P-training van Infolearn om zelf content te maken was zeer inspirerend. We gaan het direct inzetten voor kennisdeling in de leeromgeving."

Complete praktijkinstructies digitaal vastleggen

Chemieconcern Teijin Aramid, met drie productielocaties in Nederland, profiteert van allerlei nieuwe mogelijkheden: “Voorheen boden we alleen klassikale scholingen aan. Inmiddels kunnen we veel van die stof ook als e-learning aanbieden of in een andere digitale werkvorm. Daarnaast toetsen we permanent op de werkvloer.”

HR meer inzicht en regie bieden

De leeroplossing leidt tot een moderniseringsslag waardoor iedereen binnen Gemeente Bergen op Zoom ziet wat het scholingsaanbod is: “Als HR-vakgroep hebben we nu meer inzicht in wat er allemaal gebeurt rondom opleiden. Dat biedt ons meer regie.”

Strakke rapportages tijdens inspecties

“De leeroplossing biedt Meander Medisch Centrum winst op het gebied van compliance; zo konden we tijdens de laatste organisatiebrede NIAZ-audit snel strakke rapportages tonen.”

Eén systeem biedt UMC Utrecht veel winst

“Onze leer- en ontwikkel oplossing biedt inzicht in hoe we ervoor staan als UMC Utrecht met betrekking tot aantoonbare bevoegd- en bekwaamheden voor bijvoorbeeld accrediterende instanties: daar zijn we echt honderd procent op vooruit gegaan. Nu staat alles gewoon in één systeem opgeslagen.”

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving

Vorming – en zeker e-learning – is voor IRIS-Ziekenhuizen geen doel op zich. “Het uiteindelijke doel is dat er kwaliteitsvolle zorg geboden kan worden die voldoet aan alle wettelijke procedures.”

De eindgebruiker wordt zelf verantwoordelijk

De leer- en ontwikkeloplossing is onderdeel van een groot kwaliteitsproject van PIDZ. “We vinden het heel belangrijk dat alle aangesloten zorgprofessionals de juiste scholing krijgen. Inmiddels merken we de PIDZ Academie echt een gewaardeerd orgaan is om bijgeschoold te worden en certificaten te halen.”

Als organisatie 24/7 inzage in bekwaamheden

Naast een breed cursusaanbod, biedt de leer- en ontwikkeloplossing Teijin Aramid nu ook 24/7 inzicht in de trainingsstatus van medewerkers. “We waren voorheen ook compliant, maar het was soms lastig om dat tijdens audits aan te tonen, mede omdat de bewijsstukken over de drie locaties verspreid lagen. Er was sterke behoefte om alles in één digitaal systeem te borgen.”

Inzicht voor zowel medewerker als manager

In het persoonlijke kwaliteitsportfolio van een medewerker wordt in één oogopslag de voortgang van het leerproces inzichtelijk. Teijin Aramid wil medewerkers zo stimuleren om zelf in actie te komen voor de volgende (leer)stap. Managers zijn tevreden met de vele inzichten en de uitgebreide (soms confronterende) rapportages.

Ontwikkelen op eigen initiatief

AZ Diest is erop gericht om medewerkers zelf de regisseur over hun eigen ontwikkeling en voortgang te maken. De leeromgeving is zo ingericht dat kerncompetenties en leer- en ontwikkeldoelen een centraal onderdeel vormen van de beoordelingscyclus. Zo stimuleert het Belgische ziekenhuis eigen initiatief rondom de persoonlijke ontwikkeling.

Infolearn bracht het project PentaPlus iets nieuws

”Wat Infolearn visueel kan bieden, dat vonden we doorslaggevend; niet te moeilijk, niet te makkelijk, maar wel heel interactief.” Infolearn levert voor het bijscholingsproject PentaPlus de geïntegreerde online leeromgeving, en contentpartner Hogeschool VIVES ontwikkelde alle e-learningmodules. Attractief én efficiënt digitaal leren, met oog voor de eindgebruiker.

Digitale bijscholing in plaats van face-to-face

Als gevolg van een Koninklijk Besluit moesten de e-learningmodules van PentaPlus zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor Belgische zorgkundigen. ”De hele zorgsector is bij elkaar gekomen om te bekijken hoe we dit konden aanpakken. We moesten daar een antwoord op vinden, en dat is ons samen gelukt.”

Reistijd wordt leertijd

“De meeste zorgkundigen hebben weinig zin om eerst kilometers met de auto of het openbaar vervoer naar een opleiding te reizen.” De theoretische bijscholing van het project PentaPlus is digitaal uitgerold om het zowel de werkgevers als de werknemers zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De oplossing van Infolearn via partner IJK

ProRail is uiteindelijk bij de leer- en ontwikkeloplossing van Infolearn uitgekomen via onze partner IJK, onderdeel van Driessen Groep. ”Infolearn bood onder andere de mogelijkheid om toetsen in te bouwen; iets wat bij een andere aanbieder niet goed genoeg werkte. Dat was echt een heel belangrijk punt voor ons.”

Zelf inschrijven voor branchespecifieke trainingen

Er is een interface tussen de leer- en ontwikkeloplossing van ProRail en de omgeving van opleidingsorganisatie Railcenter. “We krijgen elke tien minuten de trainingsdata en plekken door. Medewerkers kunnen zich dus bij het Railcenter inschrijven via de leeromgeving en hoeven dus niet naar een andere website; dat was het doel.” Daarnaast maak ProRail ook nog gebruik van een LSP (Learning Service Provider).

HR faciliteert alleen en schrijft medewerkers niets voor

“Het zijn de bedrijfseenheden van ProRail zelf die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en goed opleiden van de medewerkers in hun vakgebied, en om verder vakmanschap te ontwikkelen. Vanuit HR zijn wij enkel faciliterend door een leer- en ontwikkeloplossing beschikbaar te stellen.”

Het begint allemaal met ‘candidate experience’

Nieuwe collega’s krijgen bij ProRail een warm welkom door middel van een digitale introductie in de organisatie. “Er is voor elke medewerker een introductieprogramma dat deels decentraal door de bedrijfseenheden zelf wordt georganiseerd.”

ProRail maakt de meeste content zelf

ProRail investeert veel in het HR-team dat zich doorlopend bezighoudt met leren en ontwikkelen. ”Alle content die we maken of inkopen wordt in de leeromgeving ProLeren geplaatst; die route is nu solide. We merken dat ProLeren steeds meer landt in de organisatie en dat vinden we echt heel positief.”

Groot aanbod van eigen content en GoodHabitz

”Veel content wordt gemaakt op initiatief van een medewerker zelf. We proberen daarbij natuurlijk wel altijd de kwaliteit van de content te bewaken.” ProRail heeft daarnaast ook allerlei modules van contentpartner GoodHabitz in de leer- en ontwikkeloplossing beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van soft skills.

Overstappen van leer- en ontwikkeloplossing

Sinds 2019 werkt ProRail met de leer- en ontwikkeloplossing van Infolearn. “Kijkend naar het leermanagementgedeelte begint het intussen een behoorlijke volwassenheid te krijgen. Bovendien hebben we vanuit HRM nu veel beter inzicht in wat er allemaal gebeurt, hoeveel we investeren in opleidingen en wat het oplevert aan bijvoorbeeld veiligheidscertificeringen.”

Jezelf ontwikkelen is de norm

De leeromgeving van ProRail is erop ingericht dat een werknemer zoveel mogelijk zelf actie onderneemt om te leren en ontwikkelen. “Medewerkers kunnen zelf trainingen boeken, op eigen initiatief in het grote aanbod met content zoeken en dat vervolgens in hun ‘eigen tijd’ volgen.”

15% van de ProRail-medewerkers logt regelmatig in

In totaal hebben zo’n 5.000 medewerkers toegang tot ProLeren, de leer- en ontwikkeloplossing van ProRail. “We zien nu dat maandelijks ongeveer 700 medewerkers minstens één activiteit uitvoeren binnen ProLeren: van het boeken van een training tot het maken van een toets of een e-learning.”

Certificeringsstatus in een persoonlijk dashboard

Voor ProRail is het eigen portfolio een groot voordeel omdat de werknemer zelf de stand van zaken kan inzien. “Dat past natuurlijk heel erg in ons ideaalplaatje van eigen verantwoordelijkheid. In het verleden waren verplichte competenties, waaronder de veiligheidscertificeringen, totaal niet inzichtelijk voor de medewerker; een ‘black box’.”

Weerbaar dankzij digitalisering

Vanwege de COVID-19-pandemie moest ook het UMC Utrecht diverse klassikale scholingen in korte tijd digitaliseren. “We bekijken nu op langere termijn wat we digitaal willen houden. De snelheid waarmee we het voor elkaar krijgen, daar zijn we trots op. Binnen een dag kunnen we een volledig leerpad in de lucht brengen.”

Het inhoudelijk eens zijn; dat is belangrijk

Medewerkers van UMC Utrecht zijn zelf eigenaar van hun portfolio en zelf verantwoordelijk voor het leren. “De leidinggevende mag de status en de voortgang zien – want we zijn gewoon transparant – en is verantwoordelijk voor het scholingsprofiel. Dat zijn inhoudelijke uitgangspunten die voor ons heel belangrijk zijn en waar Infolearn zich ook aan committeert.”

Registratie aan de bron, op één plek

“De leer- en ontwikkeloplossing is voor UMC Utrecht een centrale plek om te ontwikkelen, leren te organiseren, te registreren en te monitoren. Het biedt alle medewerkers een catalogus met zo’n 350 leerpaden waarin zij zelf – al dan niet verplicht – de scholing kunnen volgen die belangrijk is binnen UMC Utrecht.”

Decentraal inspelen op veranderingen

Elke divisie binnen UMC Utrecht heeft een eigen scholingsorganisatie voor het ontwikkelen van leerpaden voor alle specifieke doelgroepen. Op die manier heeft het ziekenhuis decentraal ook een goed aanbod met betrekking tot leren, en kunnen ze snel wijzigingen doorvoeren wanneer er protocollen wijzigen.

Medewerkers hebben zelf inzicht

RST Zorgverleners wil dat zorgprofessionals precies weten wanneer een competentie of handeling aandacht vereist. “Als je voor vijf jaar bekwaam bent, dan weet je op een gegeven moment niet meer precies op welk moment iets verloopt. Ze beheren in de leeromgeving hun eigen kwaliteitspaspoort, dus dat kunnen ze nu gewoon zelf inzien en zelf inplannen.”

De toegevoegde waarde van een volgsysteem

Het volgsysteem voor BBL-leerlingen en stagiaires biedt RST Zorgverleners één centrale plek voor alle verslaglegging, planning en rapportages. “Het LMS is hiervoor een prachtig systeem en daar zijn we heel blij mee. Het heeft toegevoegde waarde voor zowel de werkbegeleiders, de leerlingen en stagiaires als voor de praktijkopleider.”

Kostengunstig dankzij de ESF Subsidie

De ESF Subsidie maakte de investering in de oplossing voor RST Zorgverleners mogelijk. “Er zijn zoveel verschillende subsidies en die aanvraagprocedures zijn best complex, dus dat zagen we zelf eigenlijk niet zitten. Dat Infolearn zei: ‘Het aanvragen van de subsidie, dat doen wij’, daar zijn we heel dankbaar voor. Dat was dan ook één van de redenen om voor Infolearn te kiezen.”

De leeromgeving tot leven brengen

“Uit de e-learning-bibliotheek van ExpertCollege gaan we een ‘E-learning van de maand’ aanbieden. We hebben ook al een omslag gemaakt door alles alleen nog via digitale kanalen te communiceren.” RST Zorgverleners wil medewerkers zo inspireren om zelf aan de slag te gaan met digitaal leren.

Behaalde accreditaties worden direct ‘weggeschoten’

Voor PIDZ is de samenwerking tussen Infolearn en ExpertCollege, partner voor geaccrediteerde content gebaseerd op Vilans-protocollen, een pluspunt. “Het is een groot voordeel dat behaalde scholingspunten dankzij de integratie direct worden doorgezet in het V&VN-kwaliteitsregister.”

Niet apart inloggen dankzij SSO

Door de naadloze integratie van leer- en ontwikkeloplossing met het eigen serviceplatform van PIDZ kunnen de circa 5.500 aangesloten zzp’ers laagdrempelig gebruikmaken van de leeroplossing. “Andere aanbieders konden de koppeling met ons eigen systeem minder goed tot stand brengen.”

Snel input verzamelen om te kunnen verbeteren

Na elke e-learning van ziekenhuisnetwerk IRIS volgt een korte evaluatie. “Medewerkers moeten vijf korte evaluatievragen invullen – dat duurt slechts twintig seconden – en dan pas is het certificaat downloadbaar. Die feedback op de vorming is zeer waardevol voor onze e-learningontwikkelaars.”

Efficiënt op grote schaal vorming aanbieden

IRIS-Ziekenhuizen staat constant voor de uitdaging om veel medewerkers binnen korte tijd te scholen, met een hoog genoeg leerrendement. “Alle voordelen van de leer- en ontwikkeloplossing komen op dit punt bij elkaar: de grote schaal waarop de vorming plaatsvindt, de return op de onderdelen én het personeel vindt de vormingen leuk en relevant.”