Nieuwe openstelling subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid
2167
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2167,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

“Altijd op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rondom leren.”

ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid Infolearn
19 januari 2019 | Subsidieaanvraag ESF Duurzame Inzetbaarheid in 2019

In april 2019 kunnen weer aanvragen worden ingediend voor de subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid. Wij ondersteunen je graag bij het aanvragen van deze subsidie én het implementeren van trajecten die de duurzame inzetbaarheid van de medewerker bevorderen.

 

Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft een bedrag vrijgesteld om trajecten rondom duurzame inzetbaarheid van de medewerker te subsidiëren. Bedrijven en organisaties kunnen tot maximaal € 12.500,- subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op de betrokkenheid, productiviteit en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers en passen binnen de ESF aanvraagthema’s 2018-19, namelijk:

 

 • het bevorderen van gezond en veilig werken en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag;

 

 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden (in beeld brengen van ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden en dit inbedden in de organisatie. Géén standaard scholing/training);

 

 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden en anticiperen op talent, individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden;

 

 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

 

Anticiperen op talent en ontwikkelmogelijkheden

Naast een platform voor bij- en nascholing, biedt ons leer- en ontwikkelplatform vele functionaliteiten waarin het talent en de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Deze zogenoemde talentonderdelen vallen perfect binnen de vier bovengenoemde thema’s. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:

 

 • Praktijktoetsing
 • Scholingsaanvraag
 • Competentiemanagement
 • (BBL) Leerlingvolgsysteem
 • Gesprekkencyclus (voortgangs- en functioneringsgesprekken)
 • Performance support
 • Onboarding

 

Wilt u gebruikmaken van de subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid?

De openstelling van komend jaar vindt plaats van 8 t/m 12 april 2019. Wij ondersteunen graag bij het volledige subsidietraject en nemen nagenoeg al het werk uit handen: van aanvraag tot einddeclaratie. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 024 737 05 31 of info@infolearn.nl.

 

Gezien de populariteit van de ESF-subsidie, adviseren wij de aanvraag zo snel mogelijk in gang te zetten. Alle documenten voor de aanvraag ontvangen wij graag uiterlijk 1 april 2019.

 

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000,- (ex. btw) te bedragen.

 

Een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren is dat, indien het subsidieplafond van € 15 miljoen wordt overschreden, afhandeling plaatsvindt door middel van loting. Tijdens de eerste ronde van 2018 was dit het geval.