Cure

Overzicht van de items met als tag "Cure"

Medewerkers betrekken en enthousiasmeren

Meander Medisch Centrum faciliteert leren al jaren met ‘De week van het meekijken’. Experts worden dan een week lang ingezet om een intensief mee te kijken op de werkvloer. “Die weken zijn altijd wel interne feestjes, en een enorme boost voor het gebruik van de leeromgeving.”

Handelingen direct beoordelen en toetsen

Werkplekleren is tijdens de implementatie bij AZ Diest direct geïntegreerd in de leer- en ontwikkeloplossing. Dit faciliteert (en registreert) leren op de werkplek zodat assessoren medische handelingen en andere vaardigheden digitaal kunnen beoordelen en aftoetsen.

Continu in gesprek

Veel organisaties kijken, net als UMC Utrecht, steeds kritischer naar de capaciteit van werknemers om te kunnen leren en ontwikkelen. “Ons ideaalbeeld is natuurlijk om het aantal uren dat zij kwijt zijn in een klaslokaal of achter een laptop te verminderen en juist vaker, in kortere tijdseenheden en beter aansluitend op het werkproces, leermomenten te faciliteren.”

Medewerkers kiezen zelf hun content

Meander Medisch Centrum heeft een divers scholingsaanbod dat onder andere bedoeld is voor werknemers die uit eigen initiatief iets willen bijleren op de werkvloer, bijvoorbeeld omtrent risicovolle handelingen. “Het diverse aanbod is voor de medewerker die nog eens wil nagaan wat de basistheorie en -vaardigheid is, als voor de medewerker die meer verdieping zoekt.”

Efficiënter trainen in minder tijd

“Voor de reanimatietrainingen doorloopt het zorgpersoneel eerst een theoretische e-module. De daarop volgende praktische training kan met de helft worden verkort omdat het theoretische gedeelte niet meer zo in detail aan bod hoeft te komen.” Ook inschrijvingen gaan bij ziekenhuisnetwerk IRIS tegenwoordig allemaal digitaal, wat zorgt voor efficiëntie.

Er is ontzettend veel mogelijk met H5P

GGD Brabant-Zuidoost combineert op slimme wijze video, online course presentations en toetsvragen. "De H5P-training van Infolearn om zelf content te maken was zeer inspirerend. We gaan het direct inzetten voor kennisdeling in de leeromgeving."