Learning & Development trends 2022

De 5 L&D trends voor het nieuwe jaar

Steeds persoonlijker én gebruiksvriendelijker online leren

Voorheen bepaalde het management vaak wat er geleerd werd (top-down), maar tegenwoordig mogen medewerkers dit steeds vaker zelf vormgeven (bottom-up). De afgelopen twee jaar hebben veel organisaties dan ook stappen gezet om de leerervaring van hun medewerkers zo persoonlijk mogelijk te maken, afgestemd op hun behoeften. Zo wordt – met behulp van het centrale LMS of LXP – online leren en ontwikkelen voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk en inzichtelijk.

Belangrijke thema’s voor 2022: werkgeluk, vitaliteit en groei

De werkdruk is heel hoog, zeker in de zorg, en dat biedt des te meer reden om stil te staan bij hoe (werk)gelukkig en vitaal medewerkers zich voelen. Door daarnaast ook oog te hebben voor hun groeipotentieel zorgen organisaties ervoor dat zij professionals binden en behouden. Het leerplatform kan hierin een belangrijk rol spelen. Door medewerkers de regie over hun eigen loopbaan te geven en hen (zowel online als offline) persoonlijk te begeleiden in hun ontwikkeling, voelen zij zich gezien, gesteund en gewaardeerd.

Vooruitblik: de trends voor 2022

Trend 1 | User experience

Nu de (online) mogelijkheden om te leren en ontwikkelen razendsnel groeien, is het niet altijd makkelijk om door de bomen het bos te blijven zien. Een optimale user experience – waarbij de medewerker binnen no-time kan vinden wat hij zoekt – motiveert en activeert om leergierig te zijn. Voor organisaties die al langer online leren, kan een ‘grote voorjaarsschoonmaak’ effectief zijn. Want een opgeruimde leeromgeving die alleen de must-haves toont, vormt een prachtige basis om user experience verder te optimaliseren. Door te investeren in een gebruiksvriendelijke interface en eenvoudig beheer zorgt een organisatie ervoor dat hun online omgeving kan groeien tot een ecosysteem dat alles omtrent leren en ontwikkelen volledig ondersteunt.

Trend 2 | Professionele autonomie

Veel organisaties hebben de regie naar de medewerker verschoven waardoor hun professionele autonomie is gegroeid. Medewerkers krijgen meer vertrouwen, en het inzetten van hun ‘gezond verstand’ wordt onderdeel van de dagelijkse praktijk waarin zij van en met elkaar leren. Door de expertise van medewerkers slim te benutten kan het sociale leren en kennisdeling op de werkvloer steeds beter vorm krijgen. Dankzij user generated content kan er bijvoorbeeld een rijke Performance Support-bibliotheek ontstaan voor praktische ondersteuning op de werkvloer. Een ander mooi voorbeeld is Instituut Verbeeten, ziekenhuis voor medisch specialistische zorg, die een vaste groep met getrainde contentmakers heeft. Voor collega’s op hun eigen afdeling ontwikkelen zij decentraal gerichte trainingen.

Trend 3 | Medewerkers binden en behouden

Het verloop is in bijna alle sectoren hoog. Medewerkers die weten hoe zij in hun werk kunnen groeien zijn gemotiveerder en leergieriger. Door binnen het leerplatform ook voorbij alle verplichtingen te kijken, kunnen medewerkers in de voor hen juiste richting gecoacht worden. Inzicht in de eigen groeimogelijkheden (voor de medewerker zelf) en inzicht in iemands potentie (voor de HR-afdeling en manager) vormen de basis voor een goed gesprek. Deze dialoog begint al tijdens de pre-/onboarding van een nieuwe medewerker door in kaart te brengen waar de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften liggen.

Trend 4 | Performance management

Waar CV’s en LinkedIn-profielen volstaan met (verplichte) hard skills, zijn bijbehorende soft skills onmisbaar om het werk goed te kunnen doen. Zo kan een verpleegkundige pas ‘bekwaam’ injecteren wanneer hij ook over het empathisch vermogen beschikt om zijn patiënt gerust te stellen. De gesprekkencyclus in het leerplatform biedt houvast om periodiek met een medewerker in gesprek te gaan en hem te coachen in de verdere ontwikkeling van zijn hard én soft skills. Om soft skills te trainen biedt contentpartner GoodHabitz een grote bibliotheek aan met daarin ook een praktische Quickscan voor meer zelfinzicht. De L&D-afdeling van Bergman Clinics (focusklinieken) koppelt GoodHabitz-trainingen aan specifieke periodes, bijvoorbeeld door in aanloop naar evaluatiegesprekken modules te delen die medewerkers en managers kunnen helpen.

Trend 5 | Digitaal begeleiden

Online leren is inmiddels voor veel medewerkers en leerlingen de norm – al zal klassikaal trainen nodig blijven om de theorie in de praktijk te brengen en te toetsen. De technologie achter het digitaal begeleiden speelt een belangrijke faciliterende rol. Zo is in veel lerende organisaties het raadplegen van online portfolio’s een nieuw ‘digitaal ritueel’ geworden om realtime inzicht te verkrijgen in iemands persoonlijke leertraject. Een nieuw ritueel dat in 2022 meer handen en voeten gaat krijgen is het continu en proactief kennis delen met elkaar. Het leerplatform biedt allerlei (nieuwe) mogelijkheden om dit te stimuleren, zoals het snel beoordelen van content door het geven van een rating.

We introduceren ‘Infolearn 6’

Op basis van belangrijke thema’s op de werkvloer, zoals werkgeluk, vitaliteit en groei, richten wij het leerplatform steeds optimaler in. Bovenstaande vijf trends vormen voor ons dan ook aanleiding om in 2022 ‘Infolearn 6’ te introduceren, de nieuwste versie van onze software. De learning experience van de medewerker staat in die nieuwe versie voorop. Benieuwd wat dit precies inhoudt? We praten hierover graag persoonlijk verder! Neem contact met ons op via contact@infolearn.nl of bel naar +31 (0)24 737 0531.

Het belang van een vooruitziende blik

Bij Infolearn investeren we energie in het vroegtijdig herkennen van nieuwe trends. Hierdoor lopen we constant voorop op het gebied van learning and development. Door intensief contact met de markt kunnen we doorlopend inspelen op relevante, veelbelovende thema’s. Denk hierbij aan de vele gesprekken die wij voeren met onze klanten en partners, maar bijvoorbeeld ook via het Develhub-netwerk en door deelname aan (online) beurzen en events voor de nodige L&D-inspiratie.