Als organisatie 24/7 inzage in bekwaamheden

Naast een breed cursusaanbod, biedt het leerplatform Teijin Aramid nu ook 24/7 inzicht in de trainingsstatus van medewerkers. ❝We waren voorheen ook compliant, maar het was soms lastig om dat tijdens audits aan te tonen, mede omdat de bewijsstukken over de drie locaties verspreid lagen. Er was sterke behoefte om alles in één digitaal systeem te borgen.❞