De leeromgeving tot leven brengen

❝Uit de e-learning-bibliotheek van ExpertCollege gaan we een ‘E-learning van de maand’ aanbieden. We hebben ook al een omslag gemaakt door alles alleen nog via digitale kanalen te communiceren.❞ RST Zorgverleners wil medewerkers zo inspireren om zelf aan de slag te gaan met online leren.