Efficiënter trainen in minder tijd

❝Voor de reanimatietrainingen doorloopt het zorgpersoneel eerst een theoretische e-module. De daarop volgende praktische training kan met de helft worden verkort omdat het theoretische gedeelte niet meer zo in detail aan bod hoeft te komen.❞ Ook inschrijvingen gaan bij ziekenhuisnetwerk IRIS tegenwoordig allemaal digitaal, wat zorgt voor efficiëntie.