Infolearn bracht het project PentaPlus iets nieuws

”Wat Infolearn visueel kan bieden, dat vonden we doorslaggevend; niet te moeilijk, niet te makkelijk, maar wel heel interactief.” Infolearn levert voor het bijscholingsproject PentaPlus de geïntegreerde online leeromgeving, en contentpartner Hogeschool VIVES ontwikkelde alle e-learningmodules. Attractief én efficiënt digitaal leren, met oog voor de eindgebruiker.