Learning & Development trends 2021

5 L&D trends die in 2021 een belangrijke rol speelden

In 2020 kreeg de medewerker meer regie

Het afgelopen jaar hebben veel organisaties aandacht besteed aan hoe medewerkers meer de regie krijgen over hun leerreis. Verantwoordelijkheid voor het eigen leertraject zorgt ervoor dat medewerkers meer op eigen initiatief aan de slag gaan in het LMS (LeerManagementSysteem). Zo stelt gehandicaptenorganisatie Ipse de Bruggen nog maar één cursus verplicht voor haar medewerkers, bijvoorbeeld. Omdat het hebben van de regie begint met inzicht in het eigen leerproces, blijft compliance wel altijd een voorwaarde voor het gericht kunnen leren en ontwikkelen. Lees ook de 5 nieuwe trends voor 2022!

LMS steeds meer (her)inrichten als LXP

Voorheen bepaalde de organisatie vaak wat er geleerd werd (van bovenaf), maar tegenwoordig mogen medewerkers dit steeds vaker zelf vormgeven (van onderaf). Door sociaal te leren, kennis met elkaar te delen en zelfs eigen medewerkers content te laten maken, wordt het leerplatform een ecosysteem waarin de lerende centraal staat. In deze veelheid van kennis is het een uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien. Een belangrijke voorwaarde is daarom om content op verschillende manieren te kunnen zoeken en aangereikt te krijgen. De leerervaring wordt dan nóg persoonlijker.

De 5 trends van het jaar 2021

Trend 1 | Nog persoonlijker leren

Leerbehoeften en leertechnieken zijn heel persoonlijk en kunnen ook nog per situatie verschillen. Medewerkers autonomie, vertrouwen en daarmee eigen verantwoordelijkheid geven speelt ook in de L&D-wereld een steeds belangrijkere rol; organisaties streven naar een meer persoonlijke leerervaring waarbij een medewerker zelf bepaalt wat er geleerd moet worden. Deze learning experience motiveert en activeert meer om een leven lang te blijven leren. Door het aanbod steeds meer adaptief in te richten en aan te reiken, kan een organisatie heel gefaseerd van een LMS naar een LXP groeien.

Trend 2 | Collectieve wijsheid benutten

Een geïntegreerd leerplatform is een krachtige bron van informatieoverdracht, waarin de kennis van eigen werknemers ook een plek kan krijgen; zij zijn immers de experts en ervaringsdeskundigen in hun vakgebied. Crowdsourcing maakt het voor professionals mogelijk om elkaar te raadplegen en op die manier leerzaam materiaal te creëren en te delen met collega’s, zogeheten user generated content. Een belangrijk bijkomend voordeel van die authentieke content is dat het de engagement bij leren en ontwikkelen verhoogt.

Trend 3 | Content cureren

Content curation is het verzamelen en verspreiden van content op een manier die de medewerker handig en snel laat vinden wat hij zoekt. Waar voorheen de organisatie de curator was en stuurde welke content aangeboden werd, zijn nu de eindgebruikers (de experts) die curator geworden. Wanneer de hoeveelheid toeneemt en het contentbeheer ervan steeds complexer wordt, is het belangrijk dat organisaties goed nadenken over hoe zij de kwaliteit en betrouwbaarheid van al dit materiaal blijven waarborgen. En die moeite loont; met waardevolle user generated content zal een leerplatform de functie van leerecosysteem steeds beter vervullen.

Trend 4 | Online leren de norm

Van klassikale training naar e-learning, van seminars naar webinars: steeds meer leeractiviteiten gaan in 2021 (blijvend) van face-to-face naar digitaal. Binnen een inclusieve leercultuur kan iedereen zich ontwikkelen en speelt de technologie erachter een belangrijke faciliterende rol. In 2020 moest iedereen in no-time over naar online learning experiences, veelal vanuit huis. Deze razendsnelle digitale transformatie is op allerlei vlakken erg effectief en efficiënt gebleken, maar legt in sommige gevallen ook bloot dat (volledig) online leren niet aansluit op ieders leerbehoefte/-stijl. Online leren blijft de norm, maar klassikaal trainen en toetsen zal nooit volledig verdwijnen.

Trend 5 | Re-boarding

De coronacrisis vraagt veel van het aanpassingsvermogen van medewerkers. De mentale veerkracht om met de steeds veranderende situatie om te gaan moet zelf uit iemand komen, maar de HR-afdeling kan daarbij wel belangrijke ondersteuning bieden. Wanneer medewerkers weer deels of volledig teruggaan naar de ‘oude en vertrouwde’ manier van werken, wordt er opnieuw veel van hun flexibiliteit gevraagd. Een re-boarding-traject vervult voor organisaties drie verschillende functies: online verspreiding van informatie over de nieuwe werksituatie en/of omgangsvormen, peiling van (mentale) gezondheid en versterking van de motivatie. Dit kan in een leerplatform met learning nuggets ook op ludieke manieren, zoals een minigame, een puzzel of een welkomstvideo.

LMS of LXP?

Uiteindelijk is het een middel om het leren te faciliteren en de doelstellingen van zowel het individu als de organisatie te bereiken. Zet je de eindgebruiker centraal, dan kun je het leerplatform van Infolearn zeker bestempelen als LXP.

Het ene sluit het ander niet uit. De term ‘LXP’ is uiteindelijk maar (mode)woord; het draait om de visie erachter, dat waar een organisatie naar streeft. Marcel Boonman, Adviseur digitaal leren bij de Amphia Academie, heeft – voordat zij in 2020 voor Infolearn kozen – zich eerst uitgebreid verdiept in de mogelijkheden voor Amphia. Marcel geeft aan dat hoewel de term LMS steeds vaker wordt bestempeld als ouderwets, hij niet echt fan is van de term LXP. Bij Amphia spreken ze dan ook liever van een ‘leerplatform’.

Het belang van een vooruitziende blik

Bij Infolearn investeren we energie in het tijdig herkennen van nieuwe trends. Hierdoor lopen we constant voorop op het gebied van learning and development. Door intensief contact met de markt kunnen we tijdig inspelen op relevante, veelbelovende thema’s. Denk hierbij aan de vele gesprekken die wij voeren met onze klanten en partners, maar bijvoorbeeld ook door deelname aan uiteenlopende beurzen en events voor nieuwe L&D-inspiratie.

Verder praten?

Houden een (her)inrichting van een LMS/LXP of andere trends jullie organisatie ook bezig? We praten hierover graag vrijblijvend verder! Neem contact met ons op via contact@infolearn.nl of bel naar +31 (0)24 737 0531.