Openbaar COVID-19 kennisplatform

Online COVID-19-training voor alle zorgprofessionals

Zorgprofessionals mobiliseren op korte termijn

Voor alle zorgprofessionals die op korte termijn behoefte hadden aan meer kennis omtrent COVID-19 lanceerden Infolearn B.V., aanbieder van een geïntegreerde leer- en ontwikkeloplossing, en contentpartner ExpertCollege, aanbieder van e-learning voor de zorgsector, in maart 2020 een online leerplatform. Het digitale kennisplatform, met ruim honderd e-learningmodulen voor de hele zorgsector, was tot juli 2020 beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland en België.

Online COVID-19-training

Op het platform konden zorgprofessionals hun medische kennis opfrissen, extra theorie opdoen of nieuwe verpleegtechnische handelingen leren. Het doel was om op korte termijn het aantal handen aan het bed te vergroten door zoveel mogelijk zorgverleners in ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) de juiste medische kennis te bieden. Naast intensief gebruik door medewerkers van onze klanten in de zorgsector, maakten zo’n 10.000 (anonieme) bezoekers gebruik van content op het platform.

Zoveel mogelijk relevante content bieden

Het kennisplatform was geschikt voor alle zorgverleners die op zoek waren naar verbreding en verdieping rondom de zorg voor patiënten met het COVID-19-virus. De ruim honderd beschikbare e-learningsmodulen vielen in vier categorieën: algemeen, verpleegtechnische handelingen, medische apparatuur en reanimatie. ExpertCollege heeft daarnaast een speciale COVID-19-module ontwikkeld waarbij zorgprofessionals hun kennis toetsen over het coronavirus door middel van vraaggestuurd leren. Ook waren er onderdelen ingericht met content voor specifieke sectoren als de thuiszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen.

Vragen over dit initiatief of interesse in een digitaal platform?

Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op door een e-mail te sturen naar info@infolearn.nl, of ons te bellen op telefoonnummer +31 (0)24 737 0531.