Privacyverklaring

Infolearn gaat zorgvuldig met gegevens om

Jouw privacy staat voorop

In deze privacyverklaring lees je op welke manier we persoonsgegevens op deze website verzamelen en hoe we daar vervolgens mee omgaan. We leggen uit waar gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden dit gebeurt. Daarnaast vind je hier alle rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten

Anonieme gegevensverwerking

Bezoekersgegevens worden anoniem verwerkt voor het verbeteren van de gebruikservaring van deze website. De privacyverklaring kan aangepast worden op basis van bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring in de toekomst nogmaals te raadplegen.

Online verzameling van gegevens door Infolearn

Mailings van Infolearn

Verzending van nieuwsbrieven

Infolearn stuurt digitale nieuwsbrieven naar (potentiële) klanten en partners. Deze zijn gericht op kennisdeling, productuitleg en/of informatie rondom eigen events. Klanten en partners worden automatisch opgenomen in de mailinglijst; andere geïnteresseerden dienen schriftelijk toestemming te verlenen. Voornaam, achternaam en e-mailadres worden daarvoor geregistreerd. Afmelden is te allen tijde mogelijk via marketing@infolearn.nl.

Contactformulier van Infolearn

Contact opnemen via ons webformulier

Via het contactformulier op deze website worden persoonsgegevens verzameld om (in reactie op de contactaanvraag) te kunnen voorzien van aanvullende informatie, gericht advies of een passend aanbod. Hiervoor worden naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel) gevraagd. Deze gegevens worden bewaard zolang er voor volledige beantwoording en afhandeling nodig is.

Analyseren van data door Infolearn

Analyseren van data

De website van Infolearn verzamelt jouw gegevens met Google Analytics en Google Ads om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze data is anoniem en niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals: zoekopdracht, duur van het websitebezoek, bezochte pagina’s, et cetera.

Het nemen van verantwoordelijkheid

Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus om de gegevens die je ons toevertrouwt te beveiligen. Infolearn past technische en organisatorische maatregelen toe om jouw gegevens te beschermen. Al onze beveiligingsmaatregelen baseren wij op een beleid dat ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd is. We hosten de website vanuit een beveiligd en gecertificeerd datacenter in Nederland. Je gegevens worden alleen beheerd in de daarvoor bestemde systemen/software en enkel gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven genoemd.

Het verwerken van gegevens

De gegevens die Infolearn verwerkt, worden beheerd door Mailchimp (nieuwsbrieven), onze mailserver en de webhost (host website en back-ups). De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden voor marketingdoeleinden van die partijen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens uitsluitend aan leveranciers/dienstverlenende partijen verstrekken die onze IT-systemen ondersteunen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienst.

Infolearn heeft een zakelijk account voor de G Suite en daarin aangegeven dat gegevens niet gedeeld mogen worden. In overeenstemming met wettelijke eisen heeft Infolearn een standaard verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De optie ‘Gegevens delen’ hebben wij uitgezet, zodat Google de verzamelde gegevens niet deelt met derden.

De persoonsgegevens die door Infolearn of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de desbetreffende software en beveiligd op basis van technische en organisatorische maatregelen. Binnen Infolearn hebben medewerkers alleen op basis van hun rol toegang tot de gegevens.

Het verzamelen van cookies

Wanneer iemand onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, verzamelen wij anonieme gegevens die wij opslaan zoals: de domeinnaam en de hostcomputer, het cookie ID van het gebruikte apparaat, de datum en tijd van het bezoek en het internetadres van de website waarvan de bezoeker direct naar onze website is gelinkt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen we de gebruikerservaring verbeteren. Deze gegevens worden na een bepaalde tijd gewist.

Meer weten? Lees dan de volledige cookieverklaring van Infolearn met daarin onder andere uitleg over de verschillende cookies die wij verzamelen en de geldende bewaartermijnen.

Wijzigingen in deze verklaring

Infolearn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

De rechten van bezoekers

Als je eenmaal jouw persoonlijke, herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, heb je het recht om deze te allen tijde te wijzigen of te laten wissen. Je dient hiervoor contact met ons op te nemen via marketing@infolearn.nl. Vermeld hierbij of je gebruik wil maken van het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op overdracht, recht op wissen van gegevens, recht op het indienen van een klacht of recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die, bijvoorbeeld door middel van links, met onze website zijn verbonden. Infolearn kan niet garanderen dat die partijen op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees de privacyverklaring alvorens de website te gebruiken.

Beheerder van persoonsgegevens

Infolearn B.V.
De Kolk 4
6541 AV Nijmegen
Nederland

E-mail: contact@infolearn.nl
Kvk: 500004190
Btw: NL8224.92.982.B01

Vraag of verzoek?

Neem contact met ons op bij vragen of verzoeken over het privacybeleid van Infolearn.

NB: Infolearn zal de via deze website verstrekte contactgegevens niet met derden delen tenzij we die gegevens op basis van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.