Werkplekleren

De werkplek als integraal onderdeel van een leven lang leren.

Leren en ontwikkelen op de werkvloer vraagt om een oplossing die flexibel is; een omgeving die de constant veranderende werkplek optimaal ondersteunt als leerplek. Zo overstijgt de wijsheid van het team de kennis van individuele medewerkers.