5 Learning & Development trends voor 2020 - Infolearn
3297
page-template-default,page,page-id-3297,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

“In 2020 gaan de vijf (LEREN-)trends op het gebied van leren en ontwikkelen een grote rol spelen.”

16 december 2019 | 5 Learning & Development trends voor 2020

Een rond jaartal als 2020 is voor veel organisaties als een stip op de horizon; een jaar om naartoe te werken met grootse langetermijndoelen op basis van inspirerende vergezichten. Ook op het gebied van leren en ontwikkelen is het de hoogste tijd om de balans op te maken door intern de vraag te stellen: “Wordt Learning & Development gefaciliteerd op een manier zoals wij dat voor het jaar 2020 (en de jaren daarna) in gedachten hadden?” Vervolgens is het zaak om te focussen op ambities die voorbij die stip op de horizon reiken.

 

Waar leren en ontwikkelen in 2019 in het teken stond van gepersonaliseerd leren, gamification en soft skills, biedt ook 2020 weer allerlei uitdagingen in de wereld van Learning & Development (L&D). Waar sommige thema’s organisaties al (enigszins) bekend voorkomen, zijn de trends voor anderen wellicht compleet nieuw.

 

Uitdagingen op het gebied van leren en ontwikkelen

Door toenemende personeelstekorten zijn organisaties genoodzaakt om nog intensiever te zoeken naar wat werknemers boeit in hun werk en wat ze bindt aan de organisatie. Managers moeten bijvoorbeeld meer rekening houden met diversiteit binnen hun team; de intrinsieke motivatie van de meer traditioneel ingestelde babyboomer kan sterk verschillen van die van een digital native millennial.

 

Werkgevers zullen bovendien beter moeten inspelen op de intrinsieke behoefte van medewerkers om te leren en ontwikkelen. Dat kan vanaf het allereerste contact: al voor indiensttreding, maar zeker ook daarna. Dit vraagt om een gedegen pre- en onboarding-traject, en kan (meer) vorm krijgen met behulp van zogeheten user generated content – werknemers kunnen immers zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de leer- en ontwikkelomgeving.

 

LEREN: 5 trends voor het jaar 2020

Kortom: de huidige dynamiek in de arbeidsmarkt stelt organisaties voor uiteenlopende, complexe uitdagingen. Wij verwachten voor het komende jaar dat de volgende vijf (LEREN-)trends op het gebied van leren en ontwikkelen een grote rol gaan spelen:

 

Trend 1 | Learning experience platforms: Persoonlijke leerervaring voor elke generatie

Trend 2 | Employer branding: Binden en boeien

Trend 3 | Return on investment: Eruit halen wat erin zit

Trend 4 | Engaging user generated content: Resources optimaal benutten

Trend 5 | New generation learning: Regie op persoonlijk niveau

 

 

Trend 1 | Learning experience platforms – Persoonlijke leerervaring voor elke generatie

Waar de een wordt getriggerd door bewegend beeld en geluid, heeft een ander vooral behoefte aan tekstuele uitleg. Die leerbehoeftes zijn veranderlijk, net als leertechnieken. Organisaties zoeken tegenwoordig naar een passende leerervaring voor iedereen: een learning experience platform. In zo’n platform hoeven nieuwe manieren van leren oude technieken niet te vervangen, maar blijven beiden naast elkaar bestaan – ze kunnen elkaar zelfs versterken. 

 

Trend 1 van de vijf trends in 2020

 

Van Performance Support (‘werkplekleren’) tot klassikale praktijktoetsen: nieuwe generaties profiteren van traditionele manieren om te leren, net zoals dat oudere generaties veel baat hebben bij nieuwe technieken als storytelling. Ook in 2020 zal de ontwikkeling van onze leer- en ontwikkeloplossing zich blijven focussen op onderlinge verschillen en veranderende leerbehoeften. ‘Rethinking rituals’, zoals learning-goeroe Elliott Masie dat noemt, is daarbij belangrijk; onze technologie en ook (de samenstelling van) onze lerende populatie veranderen, dus we moeten kritisch zijn op bestaande ‘leerrituelen’ en ze aanpassen op de veranderingen.

 

Trend 2 | Employer branding – Binden en boeien

Organisaties staan voor de uitdaging om nieuw talent aan te trekken én vast te houden. Maar hoe worden organisaties aantrekkelijk voor (jong) talent?

 

Trend 2 van de vijf trends in 2020

 

Leer- en ontwikkelmogelijkheden vormen voor veel werknemers inmiddels een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De invulling van die leerbehoeften kan variëren van verplichte, vakinhoudelijke ontwikkeling tot persoonlijke groei op basis van eigen interesses en voorkeuren. Voor effectieve employer branding – het imago van een organisatie als ‘goede werkgever’ – is het van belang dat werkgevers de leer- en ontwikkelmogelijkheden goed communiceren en uitdragen.

 

Het loont om medewerkers vanaf het allereerste begin te boeien voor hun eigen ontwikkeling. Door hen vroeg te betrekken, voelen ze zich sterker verbonden met de organisatie. Dit kan ook het personeelsverloop binnen de organisatie op een positieve manier beïnvloeden. Digitale pre- en onboarding maakt dit mogelijk. Daarnaast moet er ook blijvend aandacht zijn voor het aantrekkelijk en toegankelijk houden van de leeromgeving.

 

Trend 3 | Return on investment – Eruit halen wat erin zit

Een LMS bevat ontzettend veel waardevolle data: van het percentage medewerkers dat een bepaalde e-learning binnen de gestelde termijn behaalt tot het aantal scans van de QR-code op een brandblusser. Hoe kan een organisatie efficiënt én effectief gebruik maken van al deze big data om het leerplein doorlopend te optimaliseren?

 

Trend 3 van de vijf trends voor komend jaar

 

Dankzij goede, overzichtelijke rapportages kunnen er nu al veel nuttige conclusies worden getrokken uit de leer- en ontwikkeloplossing. Hierdoor krijgen organisaties beter inzicht in bijvoorbeeld de Return On Investment (ROI), vakgebieden waar goed op wordt gescoord en competenties waar meer aandacht naar uit moet gaan. Infolearn onderzoekt in 2020 volop de rapportagemogelijkheden van Business Intelligence (BI) zodat het leerrendement nog beter meetbaar wordt.

 

Trend 4 | Engaging user generated content – Resources optimaal benutten

Een geïntegreerd leermanagementsysteem (LMS) is een krachtige bron van kennisoverdracht, maar eigen werknemers vormen evengoed een belangrijke bron van informatie. Zij zijn immers de expert en ervaringsdeskundige in hun werkveld. User generated content maakt het voor werknemers makkelijk om zelf leerzame content te ontwikkelen en te delen met collega’s. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat het direct het engagement bij leren en ontwikkelen verhoogt.

 

Trend 4 van de vijf trends voor komend jaar

 

Kennis is macht, maar (decentrale) kennisdeling is kracht! Learning spaces zijn onderdelen die L&D ondersteunen, faciliteren, stimuleren of verbeteren. De leer- en ontwikkeloplossing helpt organisaties om die leergebieden zo optimaal mogelijk te benutten met de beschikbare resources (mankracht en knowhow).

 

 

Voorbeeld van een learning space in de leer- en ontwikkeloplossing

 

Trend 5 | New generation learning – Regie op persoonlijk niveau

Persoonlijke rapportages zorgen ervoor dat individuele medewerkers inzicht krijgen in hun voortgang. Wie welke kennis of talenten bezit, kan op diverse manieren aan het persoonlijk portfolio worden toegevoegd. Zo krijgt iedereen zelf de regie over zijn/haar ambities. 

 

De laatste trend

 

Medewerkers eigen regie geven vormt bovendien een belangrijke drijfveer tot leren en ontwikkelen; het legt de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf, wat de intrinsieke motivatie tot leren en ontwikkelen vergroot. Medewerkers gaan zich bijvoorbeeld afvragen welke skills zij moeten ontwikkelen om een bepaalde functie uit te kunnen oefenen. Het gebruik van de leer- en ontwikkeloplossing zal op deze manier een meer persoonlijke (ontwikkel)ervaring worden.

 

 

Inzicht in eigen kerncompetenties

 

Mogelijkheid om kerncompetenties te trainen

 

De beoordelingsmodule in de leer- en ontwikkeloplossing kan gebruikt worden voor alle vormen van reflectie. Door te reflecteren op een ander of jezelf, vergroten medewerkers inzicht in hun eigen voortgang, talenten en (kern)competenties. Hiermee wordt eigen regie gestimuleerd.

 

 

Het belang van een vooruitziende blik

Bij Infolearn investeren we tijd en energie in het tijdig herkennen van nieuwe trends. Hierdoor lopen wij constant voorop op het gebied van leren en ontwikkelen. Door nauw contact met de markt kunnen we tijdig inspelen op relevante, veelbelovende thema’s. Denk hierbij aan de vele gesprekken die wij voeren met onze klanten en partners, maar bijvoorbeeld ook dankzij deelname aan uiteenlopende beurzen en events voor nieuwe inspiratie op het gebied van L&D.

 

Wil jouw organisatie eens sparren over leren en ontwikkelen? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie en een goed gesprek! Neem contact met ons op via info@infolearn.nl of bel naar +31 (0)24 360 20 36.