Learning & Development trends 2020

5 L&D trends die in 2020 een grote rol speelden

2020 als stip op de horizon

Veel organisaties zagen het ronde jaartal 2020 als een stip op de horizon om naartoe te werken met grootse langetermijndoelen. Ook op het gebied van leren en ontwikkelen is het nu zaak om de balans op te maken door intern de vraag te stellen: “Wordt Learning & Development gefaciliteerd op een manier zoals wij dat voor het jaar 2020 (en de jaren daarna) in gedachten hadden?” Daarna is het natuurlijk de hoogste tijd om te gaan focussen op ambities die voorbij die stip op de horizon reiken. Lees ook de 5 L&D-trends voor 2022.

Uitdagingen omtrent leren en ontwikkelen

De dynamische arbeidsmarkt stelt organisaties voor uiteenlopende, complexe uitdagingen. Om medewerkers aan zich te binden, moeten werkgevers beter inspelen op de intrinsieke behoefte om te leren en ontwikkelen. Dat kan vanaf het allereerste contact: al voor indiensttreding, maar zeker ook daarna. Dit vraagt om een gedegen (digitaal) pre- en onboarding-traject, en kan meer vorm krijgen met behulp van zogeheten ‘user generated content’. Werknemers kunnen immers zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de leer- en ontwikkelomgeving!

De 5 trends van het jaar 2020

Trend 1 | Learning eXperience Platform (LXP)

Een persoonlijke leerervaring voor elke generatie; waar de een wordt getriggerd door bewegend beeld en geluid, heeft een ander vooral behoefte aan tekstuele uitleg. Die leerbehoeftes zijn veranderlijk, net als de leertechnieken. Organisaties zoeken tegenwoordig naar een passende leerervaring voor iedereen: een ‘learning experience’. Door de technieken net iets anders in te richten/aan te bieden, kan een organisatie op relatief eenvoudige wijze van een traditioneel LMS naar een LXP (door)groeien.

Trend 2 | Employer branding

Binden en boeien; de leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen een organisatie vormen voor veel (nieuwe) werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De invulling van die leerbehoeften kan variëren van verplichte, vakinhoudelijke ontwikkeling tot persoonlijke groei op basis van eigen interesses en voorkeuren. Voor effectieve employer branding – het imago van een organisatie als ‘goede werkgever’ – is het van belang dat werkgevers de mogelijkheden goed faciliteren, communiceren en uitdragen.

Trend 3 | Return On Investment (ROI)

Eruit halen wat erin zit; een LMS bevat ontzettend veel waardevolle (big) data. Hoe kan een organisatie daar efficiënt én effectief gebruik van maken om het leerplein doorlopend te optimaliseren? Met overzichtelijke rapportages kunnen er veel nuttige conclusies worden getrokken uit de leeroplossing. Zo krijgen organisaties beter inzicht in bijvoorbeeld de Return On Investment (ROI), vakgebieden waar goed op wordt gescoord en competenties waar meer aandacht naar uit moet gaan. Daar kan de organisatie vervolgens gericht op sturen.

Trend 4 | User Generated Content

Resources optimaal benutten; een geïntegreerd LMS is een krachtige bron van kennisoverdracht, maar eigen werknemers vormen evengoed een belangrijke bron van informatie. Zij zijn immers de expert en ervaringsdeskundige in hun werkveld. User generated content maakt het voor werknemers makkelijk om zelf leerzame content te ontwikkelen en te delen met collega’s. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat het direct het engagement bij leren en ontwikkelen verhoogt.

Trend 5 | New generation learning

Regie op persoonlijk niveau; de persoonlijke rapportages zorgen ervoor dat individuele medewerkers inzicht krijgen in hun voortgang. Wie welke kennis of talenten bezit, kan op diverse manieren aan het persoonlijk kwaliteitsportfolio worden toegevoegd. Zo krijgt iedereen zelf de regie over zijn/haar ambities. Medewerkers eigen regie geven vormt bovendien een belangrijke drijfveer tot leren en ontwikkelen; het legt de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf, wat de intrinsieke motivatie vergroot.

Update medio 2020

Van face-to-face naar digitaal

Halverwege het jaar is een goed moment om terug te blikken op de L&D trends die wij eind vorig jaar beschreven. De eerste maanden van het jaar zorgden voor een versnelling van trends zoals ‘user generated content’, waarbij organisaties hun resources optimaal benutten. Zeker in de zorgsector was dit heel effectief en praktisch voor cruciale training omtrent COVID-19; instructies werden actief gedeeld door experts op de werkvloer, zowel binnen organisaties als door klanten onderling.

De trend Return On Investment (ROI) is in een stroomversnelling gekomen, en steeds meer leeractiviteiten gaan (blijvend) van face-to-face naar digitaal. Met een samenwerkingsverband – een ‘peergroup’ met klanten – speelt Infolearn in op de wens om het leerrendement nog inzichtelijker te maken. Dit leidt weer tot allerlei innovatieve ontwikkelingen!

Ook vinden we doorlopend nieuwe manieren om eigen regie en een zo persoonlijk mogelijke leerervaring te bieden. Medewerkers kunnen nu bijvoorbeeld een eigen portfolio samenstellen op basis van persoonlijke interesses. Daarnaast zijn er diverse projecten afgerond waarbij klanten de leer- en ontwikkeloplossing meer als een LXP (her)inrichten, waaronder de omgeving van Meander Medisch Centrum met een aantrekkelijke nieuwe look-and-feel.

Het belang van een vooruitziende blik

Bij Infolearn investeren we tijd en energie in het tijdig herkennen van nieuwe trends. Hierdoor lopen we constant voorop op het gebied van leren en ontwikkelen. Door nauw contact met de markt kunnen we tijdig inspelen op relevante, veelbelovende thema’s. Denk hierbij aan de vele gesprekken die wij voeren met onze klanten en partners, maar ook door deelname aan uiteenlopende beurzen en events voor nieuwe inspiratie op het gebied van L&D.

Ook voor 2021 hebben we weer 5 learning and development-trends op een rij gezet.

Wil jouw organisatie eens sparren over leren en ontwikkelen? We gaan graag in gesprek! Neem contact met ons op via contact@infolearn.nl of bel naar +31 (0)24 737 0531.