Binden en boeien

Overzicht van de items met als tag "Binden en boeien"

Blended onboarding-traject

De projectgroep Onboarding van Rijndam Revalidatie legt uit hoe zij in het onboarding-traject van vinken naar vonken gaan: ❝De insteek van de onboarding in ons Leerplein is dat we medewerkers in dienst houden; dat zij langere tijd bij de organisatie blijven. Het is een volledig leertraject waarin alle vormen van leren zitten die wij via een scherm aanbieden. We doen nu een rondvraag in de organisatie naar leuke, inspirerende toevoegingen om het blended traject steeds verder uit te bouwen.❞

Medewerkers betrekken en enthousiasmeren

Meander Medisch Centrum stimuleert het leren al jaren met ‘De week van het meekijken’. Experts worden dan een week lang ingezet om intensief mee te kijken op de werkvloer. ❝Die weken zijn altijd wel interne feestjes, en een enorme boost voor het gebruik van de leeromgeving.❞

Reistijd wordt leertijd

❝De meeste zorgkundigen hebben weinig zin om eerst kilometers met de auto of het openbaar vervoer naar een opleiding te reizen.❞ De theoretische bijscholing van het project PentaPlus is digitaal uitgerold om het zowel de werkgevers als de werknemers zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Het begint allemaal met ‘candidate experience’

Nieuwe collega’s krijgen bij ProRail een warm welkom door middel van een digitale introductie in de organisatie. ❝Er is voor elke medewerker een introductieprogramma dat deels decentraal door de bedrijfseenheden zelf wordt georganiseerd.❞

ProRail maakt de meeste content zelf

ProRail investeert veel in het HR-team dat zich doorlopend bezighoudt met leren en ontwikkelen. ❝Alle content die we maken of inkopen wordt in de leeromgeving ProLeren geplaatst; die route is nu solide. We merken dat ProLeren steeds meer landt in de organisatie en dat vinden we echt heel positief.❞

De leeromgeving tot leven brengen

❝Uit de e-learning-bibliotheek van ExpertCollege gaan we een ‘E-learning van de maand’ aanbieden. We hebben ook al een omslag gemaakt door alles alleen nog via digitale kanalen te communiceren.❞ RST Zorgverleners wil medewerkers zo inspireren om zelf aan de slag te gaan met online leren.