Binden en boeien

Overzicht van de items met als tag "Binden en boeien"

Medewerkers betrekken en enthousiasmeren

Meander Medisch Centrum faciliteert leren al jaren met ‘De week van het meekijken’. Experts worden dan een week lang ingezet om een intensief mee te kijken op de werkvloer. “Die weken zijn altijd wel interne feestjes, en een enorme boost voor het gebruik van de leeromgeving.”

Reistijd wordt leertijd

“De meeste zorgkundigen hebben weinig zin om eerst kilometers met de auto of het openbaar vervoer naar een opleiding te reizen.” De theoretische bijscholing van het project PentaPlus is digitaal uitgerold om het zowel de werkgevers als de werknemers zo gemakkelijk mogelijk te maken.

ProRail maakt de meeste content zelf

ProRail investeert veel in het HR-team dat zich doorlopend bezighoudt met leren en ontwikkelen. ”Alle content die we maken of inkopen wordt in de leeromgeving ProLeren geplaatst; die route is nu solide. We merken dat ProLeren steeds meer landt in de organisatie en dat vinden we echt heel positief.”

De leeromgeving tot leven brengen

“Uit de e-learning-bibliotheek van ExpertCollege gaan we een ‘E-learning van de maand’ aanbieden. We hebben ook al een omslag gemaakt door alles alleen nog via digitale kanalen te communiceren.” RST Zorgverleners wil medewerkers zo inspireren om zelf aan de slag te gaan met digitaal leren.

Niet apart inloggen dankzij SSO

Door de naadloze integratie van leer- en ontwikkeloplossing met het eigen serviceplatform van PIDZ kunnen de circa 5.500 aangesloten zzp’ers laagdrempelig gebruikmaken van de leeroplossing. “Andere aanbieders konden de koppeling met ons eigen systeem minder goed tot stand brengen.”

Efficiënt op grote schaal vorming aanbieden

IRIS-Ziekenhuizen staat constant voor de uitdaging om veel medewerkers binnen korte tijd te scholen, met een hoog genoeg leerrendement. “Alle voordelen van de leer- en ontwikkeloplossing komen op dit punt bij elkaar: de grote schaal waarop de vorming plaatsvindt, de return op de onderdelen én het personeel vindt de vormingen leuk en relevant.”