E-learning

Overzicht van de items met als tag "E-learning"

Actualiseren van de juiste kennis in het leerplatform

Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer legt uit waarom het Infectiepreventie-project van de Vlaamse overheid zo belangrijk is: ❝Infectiepreventie maakt deel uit van alle zorgopleidingen, maar kennis vergaat snel en zeker voor infectiepreventie is het actualiseren van de noodzakelijke kennis in tijden van een pandemie onontbeerlijk. Op deze manier bieden we zorgprofessionals – maar evengoed ook welzijnswerkers en logistiek personeel – de kans om hun kennis te actualiseren en op een veilige manier te werken.❞

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving

Vorming – en zeker e-learning – is voor IRIS-Ziekenhuizen geen doel op zich. ❝Het uiteindelijke doel is dat er kwaliteitsvolle zorg geboden kan worden die voldoet aan alle wettelijke procedures.❞

Digitale bijscholing in plaats van face-to-face

Als gevolg van een Koninklijk Besluit moesten de e-learningmodules van PentaPlus zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor Belgische zorgkundigen. ❝De hele zorgsector is bij elkaar gekomen om te bekijken hoe we dit konden aanpakken. We moesten daar een antwoord op vinden, en dat is ons samen gelukt.❞

Weerbaar dankzij digitalisering

Vanwege de COVID-19-pandemie moest ook het UMC Utrecht diverse klassikale scholingen in korte tijd digitaliseren. ❝We bekijken nu op langere termijn wat we digitaal willen houden. De snelheid waarmee we het voor elkaar krijgen, daar zijn we trots op. Binnen een dag kunnen we een volledig leerpad in de lucht brengen.❞

Snel input verzamelen om te kunnen verbeteren

Na elke e-learning van ziekenhuisnetwerk IRIS volgt een korte evaluatie. ❝Medewerkers moeten vijf korte evaluatievragen invullen – dat duurt slechts twintig seconden – en dan pas is het certificaat downloadbaar. Die feedback op de vorming is zeer waardevol voor onze e-learningontwikkelaars.❞

Efficiënt op grote schaal vorming aanbieden

IRIS-Ziekenhuizen staat constant voor de uitdaging om veel medewerkers binnen korte tijd te scholen, met een hoog genoeg leerrendement. ❝Alle voordelen van het leerplatform komen op dit punt bij elkaar: de grote schaal waarop de vorming plaatsvindt, de return op de onderdelen én het personeel vindt de vormingen leuk en relevant.❞