Blended learning

Overzicht van de items met als tag "Blended learning"

Blended onboarding-traject

De projectgroep Onboarding van Rijndam Revalidatie legt uit hoe zij in het onboarding-traject van vinken naar vonken gaan: ❝De insteek van de onboarding in ons Leerplein is dat we medewerkers in dienst houden; dat zij langere tijd bij de organisatie blijven. Het is een volledig leertraject waarin alle vormen van leren zitten die wij via een scherm aanbieden. We doen nu een rondvraag in de organisatie naar leuke, inspirerende toevoegingen om het blended traject steeds verder uit te bouwen.❞

Snel schakelen voor (bij)scholing

De leeromgeving biedt uitkomst wanneer RST Zorgverleners medewerkers snel moet (bij)scholen. ❝Theorie is nu altijd en overal beschikbaar. We zetten eenvoudig een nieuwe e-learning in het LMS klaar en ze kunnen aan de slag. Daardoor merken we een vergemakkelijking in het proces, waarbij de focus ligt op het klaarstomen door het volgen van de e-learning en het oefenen in de praktijk.❞

Efficiënter trainen in minder tijd

❝Voor de reanimatietrainingen doorloopt het zorgpersoneel eerst een theoretische e-module. De daarop volgende praktische training kan met de helft worden verkort omdat het theoretische gedeelte niet meer zo in detail aan bod hoeft te komen.❞ Ook inschrijvingen gaan bij ziekenhuisnetwerk IRIS tegenwoordig allemaal digitaal, wat zorgt voor efficiëntie.

Er is ontzettend veel mogelijk met H5P

GGD Brabant-Zuidoost combineert op slimme wijze video, online course presentations en toetsvragen. ❝De H5P-training van Infolearn om zelf content te maken was zeer inspirerend. We gaan het direct inzetten voor kennisdeling in de leeromgeving.❞

Complete praktijkinstructies digitaal vastleggen

Chemieconcern Teijin Aramid, met drie productielocaties in Nederland, profiteert van allerlei nieuwe mogelijkheden: ❝Voorheen boden we alleen klassikale scholingen aan. Inmiddels kunnen we veel van die stof ook als e-learning aanbieden of in een andere digitale werkvorm. Daarnaast toetsen we permanent op de werkvloer.❞

15% van de ProRail-medewerkers logt regelmatig in

In totaal hebben zo’n 5.000 medewerkers toegang tot ProLeren, het leerplatform van ProRail. ❝We zien nu dat maandelijks ongeveer 700 medewerkers minstens één activiteit uitvoeren binnen ProLeren: van het boeken van een training tot het maken van een toets of een e-learning.❞