Compliance

Overzicht van de items met als tag "Compliance"

24/7 inzage, ook tijdens audits

Bij de laatste Qualicor-accreditatie zijn patiënten van het Deventer Ziekenhuis gevolgd van intake tot diagnose, behandeling en/of opname. Onze zorgverleners lieten tijdens dat proces zien wat hun concrete vakkennis is en welke (hulp)bronnen zij daarbij raadplegen, waaronder ook het leerplatform van het Deventer Ziekenhuis.❞

Vertrouwen in de medewerker als professional

❝Bij praktijkbeoordelingen stellen wij als eerst de vraag: ‘Voel jij je zelf bekwaam voor deze handeling of vaardigheid?’❞ Die zelfreflectie is voor Meander Medisch Centrum de belangrijkste graadmeter voor het bekwaamheidsniveau van de medewerker.

Strakke rapportages tijdens inspecties

❝De leeroplossing biedt Meander Medisch Centrum winst op het gebied van compliance; zo konden we tijdens de laatste organisatiebrede Qualicor-audit snel strakke rapportages tonen.❞

Eén systeem biedt UMC Utrecht veel winst

❝Het leerplatform biedt ons inzicht in hoe we ervoor staan als UMC Utrecht met betrekking tot aantoonbare bevoegd- en bekwaamheden voor bijvoorbeeld accrediterende instanties. Nu staat alles gewoon in één systeem opgeslagen, daar zijn we echt honderd procent op vooruit gegaan.❞

Als organisatie 24/7 inzage in bekwaamheden

Naast een breed cursusaanbod, biedt het leerplatform Teijin Aramid nu ook 24/7 inzicht in de trainingsstatus van medewerkers. ❝We waren voorheen ook compliant, maar het was soms lastig om dat tijdens audits aan te tonen, mede omdat de bewijsstukken over de drie locaties verspreid lagen. Er was sterke behoefte om alles in één digitaal systeem te borgen.❞

Decentraal inspelen op veranderingen

Elke divisie binnen UMC Utrecht heeft een eigen scholingsorganisatie voor het ontwikkelen van leerpaden voor alle specifieke doelgroepen. Op die manier heeft het ziekenhuis decentraal ook een goed aanbod met betrekking tot leren, en kunnen ze snel wijzigingen doorvoeren wanneer er protocollen wijzigen.