Compliance

Overzicht van de items met als tag "Compliance"

Strakke rapportages tijdens inspecties

“De leeroplossing biedt Meander Medisch Centrum winst op het gebied van compliance; zo konden we tijdens de laatste organisatiebrede NIAZ-audit snel strakke rapportages tonen.”

Eén systeem biedt UMC Utrecht veel winst

“Onze leer- en ontwikkel oplossing biedt inzicht in hoe we ervoor staan als UMC Utrecht met betrekking tot aantoonbare bevoegd- en bekwaamheden voor bijvoorbeeld accrediterende instanties: daar zijn we echt honderd procent op vooruit gegaan. Nu staat alles gewoon in één systeem opgeslagen.”

Als organisatie 24/7 inzage in bekwaamheden

Naast een breed cursusaanbod, biedt de leer- en ontwikkeloplossing Teijin Aramid nu ook 24/7 inzicht in de trainingsstatus van medewerkers. “We waren voorheen ook compliant, maar het was soms lastig om dat tijdens audits aan te tonen, mede omdat de bewijsstukken over de drie locaties verspreid lagen. Er was sterke behoefte om alles in één digitaal systeem te borgen.”

Overstappen van leer- en ontwikkeloplossing

Sinds 2019 werkt ProRail met de leer- en ontwikkeloplossing van Infolearn. “Kijkend naar het leermanagementgedeelte begint het intussen een behoorlijke volwassenheid te krijgen. Bovendien hebben we vanuit HRM nu veel beter inzicht in wat er allemaal gebeurt, hoeveel we investeren in opleidingen en wat het oplevert aan bijvoorbeeld veiligheidscertificeringen.”

Alles geïntegreerd in één oplossing

In 2014 waren er voor Meander Medisch Centrum drie hoofdredenen om de leer- en ontwikkeloplossing aan te schaffen: aantoonbaarheid van bekwaamheden, een geschikt platform om e-learning content te distribueren en tot slot efficiëntere administratie en registratie.