Digitalisering

Overzicht van de items met als tag "Digitalisering"

Elke werknemer laten reflecteren

Voor de zorgprofessionals van ziekenhuis AZ Diest is er dankzij de leeromgeving meer ruimte ontstaan voor feedback en reflectie op het eigen handelen. “Digitalisering van de gesprekkencyclus leidt tot transparantie en structuur; beoordelingen vinden nu voor elk departement op dezelfde wijze plaats.”

Handelingen direct beoordelen en toetsen

Werkplekleren is tijdens de implementatie bij AZ Diest direct geïntegreerd in de leer- en ontwikkeloplossing. Dit faciliteert (en registreert) leren op de werkplek zodat assessoren medische handelingen en andere vaardigheden digitaal kunnen beoordelen en aftoetsen.

Efficiënter trainen in minder tijd

“Voor de reanimatietrainingen doorloopt het zorgpersoneel eerst een theoretische e-module. De daarop volgende praktische training kan met de helft worden verkort omdat het theoretische gedeelte niet meer zo in detail aan bod hoeft te komen.” Ook inschrijvingen gaan bij ziekenhuisnetwerk IRIS tegenwoordig allemaal digitaal, wat zorgt voor efficiëntie.

Complete praktijkinstructies digitaal vastleggen

Chemieconcern Teijin Aramid, met drie productielocaties in Nederland, profiteert van allerlei nieuwe mogelijkheden: “Voorheen boden we alleen klassikale scholingen aan. Inmiddels kunnen we veel van die stof ook als e-learning aanbieden of in een andere digitale werkvorm. Daarnaast toetsen we permanent op de werkvloer.”

HR meer inzicht en regie bieden

De leeroplossing leidt tot een moderniseringsslag waardoor iedereen binnen Gemeente Bergen op Zoom ziet wat het scholingsaanbod is: “Als HR-vakgroep hebben we nu meer inzicht in wat er allemaal gebeurt rondom opleiden. Dat biedt ons meer regie.”

Als organisatie 24/7 inzage in bekwaamheden

Naast een breed cursusaanbod, biedt de leer- en ontwikkeloplossing Teijin Aramid nu ook 24/7 inzicht in de trainingsstatus van medewerkers. “We waren voorheen ook compliant, maar het was soms lastig om dat tijdens audits aan te tonen, mede omdat de bewijsstukken over de drie locaties verspreid lagen. Er was sterke behoefte om alles in één digitaal systeem te borgen.”

Digitale bijscholing in plaats van face-to-face

Als gevolg van een Koninklijk Besluit moesten de e-learningmodules van PentaPlus zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor Belgische zorgkundigen. ”De hele zorgsector is bij elkaar gekomen om te bekijken hoe we dit konden aanpakken. We moesten daar een antwoord op vinden, en dat is ons samen gelukt.”

Reistijd wordt leertijd

“De meeste zorgkundigen hebben weinig zin om eerst kilometers met de auto of het openbaar vervoer naar een opleiding te reizen.” De theoretische bijscholing van het project PentaPlus is digitaal uitgerold om het zowel de werkgevers als de werknemers zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Zelf inschrijven voor branchespecifieke trainingen

Er is een interface tussen de leer- en ontwikkeloplossing van ProRail en de omgeving van opleidingsorganisatie Railcenter. “We krijgen elke tien minuten de trainingsdata en plekken door. Medewerkers kunnen zich dus bij het Railcenter inschrijven via de leeromgeving en hoeven dus niet naar een andere website; dat was het doel.” Daarnaast maak ProRail ook nog gebruik van een LSP (Learning Service Provider).

Weerbaar dankzij digitalisering

Vanwege de COVID-19-pandemie moest ook het UMC Utrecht diverse klassikale scholingen in korte tijd digitaliseren. “We bekijken nu op langere termijn wat we digitaal willen houden. De snelheid waarmee we het voor elkaar krijgen, daar zijn we trots op. Binnen een dag kunnen we een volledig leerpad in de lucht brengen.”

De toegevoegde waarde van een volgsysteem

Het volgsysteem voor BBL-leerlingen en stagiaires biedt RST Zorgverleners één centrale plek voor alle verslaglegging, planning en rapportages. “Het LMS is hiervoor een prachtig systeem en daar zijn we heel blij mee. Het heeft toegevoegde waarde voor zowel de werkbegeleiders, de leerlingen en stagiaires als voor de praktijkopleider.”

De leeromgeving tot leven brengen

“Uit de e-learning-bibliotheek van ExpertCollege gaan we een ‘E-learning van de maand’ aanbieden. We hebben ook al een omslag gemaakt door alles alleen nog via digitale kanalen te communiceren.” RST Zorgverleners wil medewerkers zo inspireren om zelf aan de slag te gaan met digitaal leren.

Hét portaal waar alles samenkomt

Dankzij de digitale leeromgeving gebeurt alles omtrent leren en ontwikkelen op een centrale plek en wordt kennis actief gedeeld. “Allerlei teams binnen de Gemeente Bergen op Zoom vragen of zij iets kunnen gaan aanbieden in het LMS. Vaak komen we er dan achter dat ze iets willen ondernemen wat al gedaan is door een andere vakgroep.”