Volgsysteem

Overzicht van de items met als tag "Volgsysteem"

Leerlingen eenvoudig volgen

Met het leerlingvolgsysteem in de ENA academie staat alles voor de leerlingen op één plek. Het voordeel van de gesprekkencyclus is dat iedere leerling bij Zorggroep ENA er op elk moment mee van start kan. Zij kunnen zelf de gesprekformulieren toevoegen en ook een werkbegeleider kan ze er eenvoudig bijpakken. ❝Voor de subsidie Praktijkleren willen we alles in hetzelfde platform beheren. Zeker 80 procent van de formulieren wordt probleemloos toegevoegd.❞

De toegevoegde waarde van een volgsysteem

Het volgsysteem voor BBL-leerlingen en stagiaires biedt RST Zorgverleners één centrale plek voor alle verslaglegging, planning en rapportages. ❝Het LMS is hiervoor een prachtig systeem en daar zijn we heel blij mee. Het heeft toegevoegde waarde voor zowel de werkbegeleiders, de leerlingen en stagiaires als voor de praktijkopleider.❞