Certificering

Overzicht van de items met als tag "Certificering"

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving

Vorming – en zeker e-learning – is voor IRIS-Ziekenhuizen geen doel op zich. “Het uiteindelijke doel is dat er kwaliteitsvolle zorg geboden kan worden die voldoet aan alle wettelijke procedures.”

De eindgebruiker wordt zelf verantwoordelijk

De leer- en ontwikkeloplossing is onderdeel van een groot kwaliteitsproject van PIDZ. “We vinden het heel belangrijk dat alle aangesloten zorgprofessionals de juiste scholing krijgen. Inmiddels merken we de PIDZ Academie echt een gewaardeerd orgaan is om bijgeschoold te worden en certificaten te halen.”

Altijd en overal kunnen meekijken

De hoeveelheid mutaties, vele handmatige handelingen en gebrek aan inzicht in het eigen dossier waren voor RST Zorgverleners belangrijke redenen om te zoeken naar een slimme oplossing. “Met de ISO-certificering kunnen we nu laten zien hoe de organisatie ervoor staat zonder allerlei losse bestanden te raadplegen. Ook zien managers nu in één oogopslag wat er in de teams gebeurt. Zo kunnen we beter monitoren wat de status is en sturen op kwaliteit.”

Complexe vraagstukken samen succesvol aangaan

In 2017 maakte de diversiteit aan doelgroepen, trainingen en certificeringen de zoektocht van Teijin Aramid naar een geschikte digitale leer- en ontwikkeloplossing zeer complex. “Al jaren gaan we uitdagingen succesvol aan; het team van Infolearn denkt met ons mee en zoekt altijd naar de best passende inrichting.”