Certificering

Overzicht van de items met als tag "Certificering"

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving

Vorming – en zeker e-learning – is voor IRIS-Ziekenhuizen geen doel op zich. ❝Het uiteindelijke doel is dat er kwaliteitsvolle zorg geboden kan worden die voldoet aan alle wettelijke procedures.❞

Overstappen van leerplatform

Sinds 2019 werkt ProRail met de leeromgeving van Infolearn. ❝Kijkend naar het leermanagementgedeelte begint het intussen een behoorlijke volwassenheid te krijgen. Bovendien hebben we vanuit HRM nu veel beter inzicht in wat er allemaal gebeurt, hoeveel we investeren in opleidingen en wat het oplevert aan bijvoorbeeld veiligheidscertificeringen.❞

Certificeringsstatus in een persoonlijk dashboard

Voor ProRail is het eigen kwaliteitsportfolio een groot voordeel omdat de werknemer zelf de stand van zaken kan inzien. ❝Dat past natuurlijk heel erg in ons ideaalplaatje van eigen verantwoordelijkheid. In het verleden waren verplichte competenties, waaronder de veiligheidscertificeringen, totaal niet inzichtelijk voor de medewerker; een ‘black box’.❞

Altijd en overal kunnen meekijken

De hoeveelheid mutaties, vele handmatige handelingen en gebrek aan inzicht in het eigen dossier waren voor RST Zorgverleners belangrijke redenen om te zoeken naar een slimme oplossing. ❝Met de ISO-certificering kunnen we nu laten zien hoe de organisatie ervoor staat zonder allerlei losse bestanden te raadplegen. Ook zien managers nu in één oogopslag wat er in de teams gebeurt. Zo kunnen we beter monitoren wat de status is en sturen op kwaliteit.❞

Complexe vraagstukken samen succesvol aangaan

In 2017 maakte de diversiteit aan doelgroepen, trainingen en certificeringen de zoektocht van Teijin Aramid naar een geschikt online leerplatform zeer complex. ❝Al jaren gaan we uitdagingen succesvol aan; het team van Infolearn denkt met ons mee en zoekt altijd naar de best passende inrichting.❞