Leven lang leren

Overzicht van de items met als tag "Leven lang leren"

Aandacht voor feedback en reflectie

Bij Meander Medisch Centrum is het kunnen doen van suggesties voor bepaalde scholing en ontwikkeling vanuit leidinggevenden belangrijk: ❝De leer- en ontwikkeloplossing vormt echt de basis voor de jaar- en ontwikkelgesprekken tussen managers en medewerkers.❞

Constant blijven leren, ook in de praktijk

Leren en ontwikkelen is een doorlopend proces volgens de visie van RST Zorgverleners. ❝Dat een medewerker constant blijft leren; een leven lang, dat vinden wij heel belangrijk. We zien dat de kennis, de vaardigheden en de attitudes ook constant vragen om bijscholing, want er zit natuurlijk enorm veel ontwikkeling in de zorg door veel innovaties.❞

Jezelf ontwikkelen is de norm

De leeromgeving van ProRail is erop ingericht dat een werknemer zoveel mogelijk zelf actie onderneemt om te leren en ontwikkelen. ❝Medewerkers kunnen zelf trainingen boeken, op eigen initiatief in het grote aanbod met content zoeken en dat vervolgens in hun ‘eigen tijd’ volgen.❞

Medewerkers hebben zelf inzicht

RST Zorgverleners wil dat zorgprofessionals precies weten wanneer een competentie of handeling aandacht vereist. ❝Als je voor vijf jaar bekwaam bent, dan weet je op een gegeven moment niet meer precies op welk moment iets verloopt. Ze beheren in de leeromgeving hun eigen portfolio, dus dat kunnen ze nu gewoon zelf inzien en zelf inplannen.❞