Curation

Overzicht van de items met als tag "Curation"

Snel schakelen voor (bij)scholing

De leeromgeving biedt uitkomst wanneer RST Zorgverleners medewerkers snel moet (bij)scholen. ❝Theorie is nu altijd en overal beschikbaar. We zetten eenvoudig een nieuwe e-learning in het LMS klaar en ze kunnen aan de slag. Daardoor merken we een vergemakkelijking in het proces, waarbij de focus ligt op het klaarstomen door het volgen van de e-learning en het oefenen in de praktijk.❞

Groot aanbod van eigen content en GoodHabitz

❝Veel content wordt gemaakt op initiatief van een medewerker zelf. We proberen daarbij natuurlijk wel altijd de kwaliteit van de content te bewaken.❞ ProRail heeft daarnaast ook allerlei modules van contentpartner GoodHabitz in het leerplatform beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van soft skills.

Jezelf ontwikkelen is de norm

De leeromgeving van ProRail is erop ingericht dat een werknemer zoveel mogelijk zelf actie onderneemt om te leren en ontwikkelen. ❝Medewerkers kunnen zelf trainingen boeken, op eigen initiatief in het grote aanbod met content zoeken en dat vervolgens in hun ‘eigen tijd’ volgen.❞

Registratie aan de bron, op één plek

❝Het leerplatform is een centrale plek om te ontwikkelen, leren te organiseren, te registreren en te monitoren. Het biedt alle medewerkers een catalogus met zo’n 350 leerpaden waarin zij zelf – al dan niet verplicht – de scholing kunnen volgen die belangrijk is binnen UMC Utrecht.❞

Decentraal inspelen op veranderingen

Elke divisie binnen UMC Utrecht heeft een eigen scholingsorganisatie voor het ontwikkelen van leerpaden voor alle specifieke doelgroepen. Op die manier heeft het ziekenhuis decentraal ook een goed aanbod met betrekking tot leren, en kunnen ze snel wijzigingen doorvoeren wanneer er protocollen wijzigen.

Snel input verzamelen om te kunnen verbeteren

Na elke e-learning van ziekenhuisnetwerk IRIS volgt een korte evaluatie. ❝Medewerkers moeten vijf korte evaluatievragen invullen – dat duurt slechts twintig seconden – en dan pas is het certificaat downloadbaar. Die feedback op de vorming is zeer waardevol voor onze e-learningontwikkelaars.❞