Eigen regie

Overzicht van de items met als tag "Eigen regie"

Jezelf ontwikkelen is de norm

De leeromgeving van ProRail is erop ingericht dat een werknemer zoveel mogelijk zelf actie onderneemt om te leren en ontwikkelen. ❝Medewerkers kunnen zelf trainingen boeken, op eigen initiatief in het grote aanbod met content zoeken en dat vervolgens in hun ‘eigen tijd’ volgen.❞

Certificeringsstatus in een persoonlijk dashboard

Voor ProRail is het eigen kwaliteitsportfolio een groot voordeel omdat de werknemer zelf de stand van zaken kan inzien. ❝Dat past natuurlijk heel erg in ons ideaalplaatje van eigen verantwoordelijkheid. In het verleden waren verplichte competenties, waaronder de veiligheidscertificeringen, totaal niet inzichtelijk voor de medewerker; een ‘black box’.❞

Het inhoudelijk eens zijn, dat is belangrijk

Medewerkers van UMC Utrecht zijn zelf eigenaar van hun kwaliteitsportfolio en zelf verantwoordelijk voor het leren. ❝De leidinggevende mag de status en de voortgang zien – want we zijn gewoon transparant – en is verantwoordelijk voor het scholingsprofiel. Dat zijn inhoudelijke uitgangspunten die voor ons heel belangrijk zijn en waar Infolearn zich ook aan committeert.❞

Medewerkers hebben zelf inzicht

RST Zorgverleners wil dat zorgprofessionals precies weten wanneer een competentie of handeling aandacht vereist. ❝Als je voor vijf jaar bekwaam bent, dan weet je op een gegeven moment niet meer precies op welk moment iets verloopt. Ze beheren in de leeromgeving hun eigen portfolio, dus dat kunnen ze nu gewoon zelf inzien en zelf inplannen.❞

Werknemers laten grasduinen in het aanbod

Meander Medisch Centrum biedt soft skills content en verdiepingsmodules aan, bijvoorbeeld van GoodHabitz. ❝Het merendeel van die content is vrijwillig. Werknemers kunnen op zoek gaan naar interessante trainingen en scholing, en zelf kiezen wat ze willen leren en ontwikkelen.❞

Inspireren om verder te ontwikkelen

ProRail gaat de leeromgeving steeds meer inrichten vanuit de medewerkers en de managers, gebaseerd op de ontwikkelingen die zij doormaken. ❝De persoonlijke ‘learning experience’ hoort daar ook bij. Enerzijds de medewerker begeleiding bieden op het eigen ontwikkelpad, maar anderzijds ook meer flexibiliteit met betrekking tot wat er nog meer te beleven is.❞